پیچ بولتکس
چسباندن به بتن در مقایسه با سایر کاربردهای بست ، مانند بستن دو قطعه فلز با هم با استفاده از پیچ یا پیچ و مهره منحصر به فرد است. لنگرهای بتونی نصب و استفاده از آنها بسیار سخت تر است. مفهوم چسباندن چیزی به مواد پایه جامد کاملاً متفاوت از تقریباً برای هر نوع کاربرد دیگر چسباندن است. بتن پرکاربردترین ماده پایه در جهان برای ۲۰۰۰ سال گذشته است و احتمالاً به دلیل سادگی ، استحکام ، تطبیق پذیری و فراوانی مواد مورد استفاده در ساخت آن ، تا ۲۰۰۰ سال آینده نیز چنین خواهد بود.